ÉAMONN CEANNT 1881-1916

Rugadh Éamonn Ceannt ar an 21 Meán Fómhair 1881 i mBéal Átha Mó, Contae na Gaillimhe. Constábla ab ea a athair i gConstáblacht Ríoga na hÉireann. Aistríodh athair Ceannt go dtí Baile Átha Firdhia agus as sin go dtí Baile Átha Cliath i 1892 D’fhreastail Éamonn ar Scoil na mBráithre Críostaí ar Shráid Richmond Thuaidh. I 1898, i dteannta a chairde ón scoil, ghlac Ceannt páirt ar i gcomóradh 100 bliain Éirí Amach 1798.  Tréimhse athbheochana ab ea í ina a raibh spiorad an náisiúin go mór sa treis agus chuir Ceannt suim mhór sa náisiúnachas. I 1899, ceapadh ina bhall d’Ard-Chraobh Chonradh na Gaeilge, agus is ansin a chuir sé aithne ar Phádraig Mac Piarais agus ar Eóin Mac Néill. Rinne Ceannt staidéar ar an nGaeilge chomh maith agus faoin mbliain 1905 bhí sé ina theagascóir Gaeilge ag an gConradh. D’éirigh leis chomh maith post a fháil ar fhoireann chléireachais Bhardas Bhaile Átha Cliath. Le linn an ama seo bhí baint mhór aige le hathbheochan an cheoil Éireannaigh, agus go háirithe le athbheochan cheol na bpíb cogaidh agus na bpíb uilleann. Ba mhór a mheas agus a chion ar an gceol dúchasach agus b’iad na píb uilleann an phríomhuirlis cheoil aige féin. I bhFeabhra 1900, bhí sé ar dhuine de bhunaitheoirí Chumann na bPíobairí (The Pipers Club). Phós sé Frances Mary ‘Áine’ O’Brennan ar an 7 Meitheamh 1905 agus saolaíodh an t-aon leanbh a bhí acu, Rónán, beagán le cois bliain ina dhiaidh sin. I 1907, chuaigh Ceannt le hArd-Chraobh Shinn Féin. Ar an 12 December 1912, ghlac sé le móid Bhráithreachas Phoblacht na hÉireann agus ceapadh ar gComhairle Mhíleata é ina dhiaidh sin. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh Óglaigh na hÉireann ar an 10 Samhain 1913. Bhí baint ag Ceannt leis an eachtra inar tugadh airm i dtír i mBinn Éadair i mí Iúil na bliana sin. I 1915 ceapadh é mar Stiúrthóir Cumarsáide agus Ceannfort an 4ú Cathlán d’Óglaigh na hÉireann. Bhí sé ina measc siúd a ghlac seilbh ar Theach na mBocht, Aontas Bhaile Átha Cliath Theas, le linn Éirí Amach na Cásca 1916. Nuair a ghéill na hÓglaigh cuireadh Ceannt go dtí Dún Richmond, áit ar triaileadh os comhair armchúirte é. Go gairid roimh éirí an lae, ar an 8 Bealtaine 1916, chuir scuad lámhaigh chun báis Éamonn Ceannt i bPríosún Chill Mhaighneann.

Éamonn Ceannt was born on 21 September 1881 in Ballymoe, County Galway. His father was a constable in the Royal Irish Constabulary. He was transferred to Ardee a short time later and from there to Dublin in 1892. Éamonn began attending the North Richmond Street Christian Brothers School.
In 1898, along with other school friends, Ceannt took part in the Centenary Celebrations of the 1798 Rebellion. It was a time of tremendous revival in the national spirit and Ceannt became intensely inflamed with the idea of nationalism. In 1899, he joined the Central Branch of the Gaelic League, where he first met Patrick Pearse and Eóin MacNeill. He studied Irish and by 1905, he was a teacher for the Gaelic League. Ceannt also secured a post on the clerical staff of Dublin Corporation. During this period he was also influencing the revival of Irish music and in particular the Irish War and Uilleann Pipes. So strong was his love of Irish music that he embraced the music and chose the pipes as his main instrument. In February 1900, he became a founder of Cumann na bPíobairí (The Pipers Club). He married Frances Mary ‘Áine’ O’Brennan on 7 June 1905 and their only child, Rónán, was born just over a year later. In 1907, Ceannt joined the Dublin Central Branch of Sinn Féin. On 12 December 1912, Ceannt was sworn into the Irish Republican Brotherhood and was later appointed to its military council. He became a founder member of the Irish Volunteers
on 10 November 1913 at the Rotunda Rink in Dublin. Ceannt was involved in the Howth gun-running episode in July of that year.
In 1915, he was appointed Director of Communications and Commandant of the 4th Battalion of Volunteers. He occupied the South Dublin Union complex during the rebellion of Easter Week 1916. Following the surrender a week later Ceannt was taken to Richmond Barracks where he faced a military court martial. Just before dawn in 8 May 1916, Éamonn Ceannt was executed by firing squad in Kilmainham Jail.

William Henry